DRWAL- Usługi pielęgnacji i wycinki drzew

Przepisy dotyczące usuwania oraz pielęgnacji drzew i krzewów:

Informujemy, że 1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody.